2.2.1(A): Ge användarna möjlighet att justera tidsbegränsningar
State: OK
Notes
Extra Notes

Set as OK due to MC rule