1.4.1(A): Använd inte enbart färg för att förmedla information
State: OK
Notes
Extra Notes

Set as OK due to MC rule