1.4.2(A): Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud
State: OK
Notes
Extra Notes

Set as OK due to MC rule