1.3.3(A): Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
State: OK
Notes
Extra Notes

Set as OK due to MC rule