1.4.11(AA): Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
State: Partial
Notes
Extra Notes