3.2.2(A): Utför inga oväntade förändringar vid inmatning
State: OK
Notes
Extra Notes

Set as OK due to MC rule