3.2.1(A): Utför inga oväntade förändringar vid fokusering
State: OK
Notes
Extra Notes

Set as OK due to MC rule