W3C No Name State
#1.1.1 1.1.1(A): Beskriv med text allt innehåll som inte är text OK
#1.2.1 1.2.1(A): Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video Not relevant
#1.2.2 1.2.2(A): Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…) Not relevant
#1.2.3 1.2.3(A): Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar Not relevant
#1.2.4 1.2.4(AA): Texta direktsändningar Failed
#1.2.5 1.2.5(AA): Syntolka videoinspelningar Failed
#1.3.1 1.3.1(A): Ange i kod vad sidans olika delar har för roll Failed
#1.3.2 1.3.2(A): Presentera innehållet i en meningsfull ordning för alla OK
#1.3.3 1.3.3(A): Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken OK
#1.3.4 1.3.4(AA): Se till att allt innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning OK
#1.3.5 1.3.5(AA): Märk upp vanliga formulärfält i koden Not relevant
#1.4.1 1.4.1(A): Använd inte enbart färg för att förmedla information OK
#1.4.10 1.4.10(AA): Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm OK
#1.4.11 1.4.11(AA): Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik Failed
#1.4.12 1.4.12(AA): Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord Failed
#1.4.13 1.4.13(AA): Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla Not relevant
#1.4.2 1.4.2(A): Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av eller sänka ljud OK
#1.4.3 1.4.3(AA): Använd tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund Failed
#1.4.4 1.4.4(AA): Se till att text går att förstora utan problem OK
#1.4.5 1.4.5(AA): Använd text, inte bilder, för att visa text Failed